top of page
Image by Brooke Cagle

קורסים דיגיטלים
לצפייה באתר

מה תקבלו כשתרכשו קורס דיגיטלי של קוגניציה?

screen mockup
  1. קורסים מוקלטים וממוקדים בנושאים הנלמדים בסיעוד.

  2. מצגות להורדה לקורסים מוקלטים.

  3. בכל קורס יינתן בונוס-תרחיש מדמה מציאות המסכם את החומר הנלמד.

  4. בכל קורס יינתן מאגר שאלות ממוקדות למבחנים בנושא ולבחינה הממשלתית.

  5. מיקוד התלמידים בחומר הרב והמגוון לקראת המבחנים.

  6. סיפורי מקרה המתבססים על מקרים אמיתיים מהשטח, אשר יטמיעו את החומר הנלמד בנושא.

  7. הקניית כלים מתאימים להבנה עמוקה של החומר שיאפשרו למשתתפים ללמוד בקלות רבה יותר למבחנים ולא רק על ידי למידה בעל פה.

  8.  פורום שאלות לסטודנטים בכל קורס נרכש.

  9. בכל קורס תפורסם אחת לשבוע הקלטה עם מענה מקיף ונרחב על השאלות שנשאלו בפורום.

קטלוג הקורסים

bottom of page