top of page

תקנון האתר ותנאי שימוש

 • הגלישה באתר הינה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון. 

 • קראו את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות באתר מעידים על הסכמתכם לתנאים הרשומים בתקנון.

 • האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 

 • תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי). 

 • השימוש באתר ובתוכן האתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש בתוכן האתר, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ו/הקורסים.

 • כל זכויות היוצרים בתכנים הדיגיטליים, בשירותים המוצעים, במוצרים הניתנים ובמידע באתר שייכות לאתר קוגניציה בלבד.

 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון הקורסים, תוכן הקורסים, התכנים והמידע המוצגים באתר ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

 • אופן הצגת הקורסים, התכנים והמידע באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של אתר קוגניציה.

 • התשלום בגין רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש באתר או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. 

 • חשבונית מס קבלה עבור הרכישה באתר תשלח למייל האישי של כל משתמש ורוכש מיד עם סיום הרכישה.

 • הגישה לקורסים באתר מתאפשרת על ידי כניסה באמצעות המייל האישי. לאחר תשלום הקורס, תתאפשר כניסה חוזרת לקורסים שנרכשו ללא עלות מרגע רכישת הקורס ו/ או החבילה עד לזמן המצוין בחבילה אותה רכש הקונה.רוכש אשר השאיר את פרטיו באתר, מצורף לרשימת התפוצה של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת אינפורמציה חדשה באתר קוגניציה, עדכונים, הנחות ומבצעים, ותכנים חדשים באתר שיפורסמו מעת לעת.

 • אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

 • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ומניעת יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

 • התוכן באתר לא מהווה בשום שלב הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר, בקורסים, בשירותים באתר.

 • האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר בהתאם שיקול דעתו המוחלט. גישתו של גולש תיחסם בהתאם לסעיפים הבאים: השארת פרטים שגויים במכוון. העתקת, הקלטת, הפצת ופרסום התוכן באתר קוגניציה לאחרים, או כל פעולה בזדון אשר תמנע מגולשים אחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 • לאחר רכישת הקורס לא יינתן החזר כספי (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010) - טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול.

bottom of page