top of page
Image by Brooke Cagle

מבצעים, חבילות, וקורסים לרכישה

 • חשבון רוקחי+מאזן חומצי בסיסי

  245₪
  שני קורסים +מאגר שאלות ותשובות בסיעוד מבוגר פנימי
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • קורס חשבון רוקחי
  • קורס מאזן חומצי-בסיסי
  • מאגר שאלות בנושא: סיעוד מבוגר פנימי
  • כניסה בלעדית לפורום דיוני הקורסים
 • חשבון רוקחי+מאזן נוזלים ואלקטרוליטים

  340₪
  שני קורסים + מאגר שאלות ותשובות ביסודות הסיעוד
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • קורס חשבון רוקחי
  • קורס מאזן נוזלים ולאקטרוליטים
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: יסודות הסיעוד
  • כניסה בלעדית לפורום דיוני הקורסים
 • אק"ג+מאזן נוזלים ואלקטרוליטים

  350₪
  שני קורסים + שני מאגרי שאלות ותשובות
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • קורס מאזן נוזלים ואלקטרוליטים
  • קורס פענוח אק"ג
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: יסודות הסיעוד
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: אקג
  • כניסה בלעדית לפורום דיוני הקורסים
 • אק"ג+מאזן חומצי בסיסי+ מאזן נוזלים ואלק

  430₪
  בתוקף למשך 6 חודשים
  • קורס מאזן נוזלים ואלקטרוליטים
  • קורס פענוח אק"ג
  • קורס מאזן חומצי בסיסי
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: סיעוד מבוגר פנימי
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: אק"ג
  • מאגר שאלות ותשובות בנושא: יסודות הסיעוד
  • גישה בלעדית לפורום דיוני הקורסים
 • חבילה 1: הכנה לבחינה הממשלתית אפריל 2024

  250₪
  יום הכנה ממוקד ואינטנסיבי לבחינה הממשלתית + שני קורסים
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • קורס חשבון רוקחי
  • קורס מאזן חומצי בסיסי
  • פתירת שאלות מכל הנושאים (הכנה לבחינה)
  • תרגול והנחייה לבחינה
  • הסברים על שאלות ופתרונות
  • הכוונה לסימון תשובה נכונה מבלי לדעת מהי התשובה
  • התנהלות נכונה וממוקדת במהלך הבחינה האדפטיבית החדשה
 • חבילה 2: הכנה לבחינה הממשלתית אפריל 2024

  250₪
  יום הכנה ממוקד ואינטנסיבי לבחינה הממשלתית + שני קורסים
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • קורס מאזן נוזלים ואלקטרולטים
  • קורס מאזן חומצי-בסיסי
  • פתירת שאלות מכלל הנושאים (הכנה לבחינה)
  • הסברים על שאלות ופתרונות
  • הנחייה ותרגול
  • הכוונה לסימון תשובה נכונה מבלי לדעת מהי התשובה
  • התנהלות נכונה וממוקדת במהלך הבחינה האדפטיבית החדשה
bottom of page