top of page

תרחיש סוגי הלם + כניסה בלעדית לפורום דיוני הקורס

תרחיש סוגי הלם, ‏70.00 ₪

אודות

תרחיש סוגי הלם הינו חלק מקורס סיעוד מבוגר פנימי א. התרחיש מסכם תוך שעתיים את כל סוגי ההלם עם מיקוד בחומר בהתאם לחשיבות ולהבחנה בין סוגי ההלם. בסוף התרחיש יש שאלות מסכמות המוסברות היטב עם טיפים נוספים העוזרים למצוא דרך לענות על שאלות גם כשהתשובה לא ידועה. התרחיש מתאים לסטודנטים במהלך הלימודים לקראת הבחינה בסיעוד המבוגר ולסטודנטים לקראת הבחינה הממשלתית. לתרחיש יש מצגת המהווה כלי עזר. הפירוט וההסברים המלאים הכוללים טיפים לבחינה מוסברים בתוך הקלטת התרחיש (מציע לקחת עט ונייר לרכז ולכתוב את כל ההסברים במהלך המצגת).

?מה מחכה לכם בפנים

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page