top of page

תרחיש אנדוקרינולוגיה+ כניסה בלעדית לפורום דיוני הקורס

תרחיש אנדוקרינולוגיה, ‏80.00 ₪

אודות

תרחיש אנדוקרינולוגיה הינו חלק מקורס סיעוד מבוגר פנימי א. התרחיש מסכם את הנושאים : מחלות הנובעות מבעיה בבלוטת ההיפופיזה, מחלות בלוטת התריס, מחלות בלוטת יתרת התריס, מחלות בלוטת אדרנל (כל הנושאים תוך שלוש שעות) בסוף התרחיש יש שאלות מסכמות המוסברות היטב עם טיפים נוספים העוזרים למצוא דרך לענות על שאלות גם כשהתשובה לא ידועה. התרחיש מתאים לסטודנטים במהלך הלימודים לקראת הבחינה בסיעוד המבוגר ולסטודנטים לקראת הבחינה הממשלתית. לתרחיש יש מצגת המהווה כלי עזר. הפירוט וההסברים המלאים הכוללים טיפים לבחינה מוסברים בתוך הקלטת התרחיש (מציע לקחת עט ונייר לרכז ולכתוב את כל ההסברים במהלך המצגת).

?מה מחכה לכם בפנים

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page